WOJCIECHOWSKI, J. Bibliotekarz – biblioteka – historia. Biblioteka, n. 23(32), p. 325-331, 15 grudz. 2019.