WOJCIECHOWSKI, J. Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska- -Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej, Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Biblioteka, n. 23(32), p. 361-367, 15 grudz. 2019.