TOMASZEWSKI, R. O bibliografii pszczelnictwa polskiego. Biblioteka, n. 12(21), p. 29-53, 1 sty. 2008.