WOJCIECHOWSKA, M. Rola zaufania w budowaniu kapitału społecznego w środowisku zawodowym bibliotekarzy. Wyniki badania. Biblioteka, n. 24 (33), p. 277-301, 30 grudz. 2020.