MIKOŁAJSKA, A. Małgorzata Kisilowska, Biblioteki publiczne w kryzysie: doświadczenie pierwszego etapu pandemii, Warszawa: SBP 2021 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka), s. 276. IS BN 978-83-65741-69-1. Biblioteka, n. 25 (34), p. 311-323, 30 grudz. 2021.