WAŃKA, D. Bożena Koredczuk, Początki teorii bibliologii. Dictionnaire raisonné de bibliologie (1802 - 1804) Gabriela Etienne’a Peignota. Analiza i recepcja, Wrocław 2005. Biblioteka, n. 11(20), p. 221-224, 1 sty. 2007.