SKUTECKI, J. Dwie pocztówki adresowane do Rudolfa Fockego. Biblioteka, n. 20(29), p. 123-132, 15 grudz. 2016.