Jazdon, Artur, i Andrzej Jazdon. 2013. „Kolportaż druków Muzycznych Przez Drukarnię W. Deckera W świetle anonsów Prasowych I Jego wpływ Na kształtowanie Kultury Muzycznej Wielkopolan”. Biblioteka, nr 17(26) (styczeń):103-17. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.5.