Melentiewa, Julia. 2017. „Czytelnictwo Jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na Kanwie Koncepcji Noosfery Władimira Wiernadskiego)”. Biblioteka, nr 21(30) (grudzień):251-58. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.13.