Wojciechowski, Jacek. 2017. „Metody I narzędzia Badań piśmiennictwa Cyfrowego I Jego użytkowników, Red. Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, S. 220”. Biblioteka, nr 21(30) (grudzień):277-86. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.16.