Wojciechowski, Jacek. 2017. „LaTeI. Z Badań Nad Wykorzystaniem Technologii Informacyjnych W Bibliologii I Informatologii, Red. Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2015, S. 216 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, Nr 168)”. Biblioteka, nr 21(30) (grudzień):293-300. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.18.