Nowicki, Ryszard. 2012. „Druki Ulotne I okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego «Biblioteka Polska» W Zbiorach Wojewódzkiej I Miejskiej Biblioteki Publicznej W Bydgoszczy. Przyczynek Do dziejów Wydawnictwa”. Biblioteka, nr 16(25) (styczeń):167-84. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.6.