Dudziak-Kowalska, Małgorzata, i Barbara Janczak. 2011. „Z dziejów średniego Szkolnictwa Bibliotekarskiego. Liceum Bibliotekarskie W Krakowie (1947–1960)”. Biblioteka, nr 15(24) (styczeń):193-213. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.7.