Nowak, Piotr. 2012. „Artur Jazdon, Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska I Repertuaru Wydawniczego.”. Biblioteka, nr 16(25) (styczeń), 379-83. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.16.