Nowakowski, Andrzej, i Leonard Rosadziński. 2010. „„Witajcie koledzy” – poznańska «Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich»”. Biblioteka, nr 14(23) (styczeń), 21-31. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.2.