Szymańska, Zyta. 2010. „Bibliografia Literacka W Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – Geneza, Dokonania, Perspektywy”. Biblioteka, nr 14(23) (styczeń):77-107. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.5.