Łukaszewski, Jakub. 2018. „Rejestr ksiąg Stanisława Smoły Z Wolborza W Inkunabule Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej W Poznaniu”. Biblioteka, nr 22(31) (grudzień):29-47. https://doi.org/10.14746/b.2018.22.2.