Krzak-Weiss, Katarzyna. 2009. „Typologia sygnetów Drukarskich (na przykładzie znaków Stosowanych Przez Polskich impresorów Od XV Do połowy XVII Wieku)”. Biblioteka, nr 13(22) (styczeń), 7-18. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.1.