Wojciechowski, Jacek. 2013. „ Biblioteki mniejszości Niemieckiej W II Rzeczypospolitej”. Biblioteka, nr 17(26) (styczeń):267-72. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.14.