Nowak, Piotr. 2009. „Marszakowa – Szajkiewicz, Badania ilościowe Nauki. Podejście Bibliometryczne I Webometryczne”. Biblioteka, nr 13(22) (styczeń), 235-40. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.16.