Wagner, Zuzanna. 2019. „Dekoracja Iluminatorska inkunabułu Inc. I 11 Ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Problem Ikonografii I Atrybucji”. Biblioteka, nr 23(32) (grudzień):235-61. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.10.