Muraszko, Michał. 2019. „Krakowska Oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego Ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego W Gnieźnie”. Biblioteka, nr 23(32) (grudzień), 277-87. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.12.