Łopaczyk, Justyna. 2019. „Prasa Dla Dzieci I młodzieży 1824–1918”. Biblioteka, nr 23(32) (grudzień):379-91. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.20.