Tomaszewski, Roman. 2008. „O Bibliografii Pszczelnictwa Polskiego”. Biblioteka, nr 12(21) (styczeń), 29-53. https://doi.org/10.14746/b.2008.12.2.