Nowak, Łukasz. 2021. „XV-Wieczny Odpis Psalterium Abbreviatum Z Kodeksu Jakuba Z Kowalewic (BU Rkp. 1746)”. Biblioteka, nr 25 (34) (grudzień):13-28. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.2.