Łukaszewski, Jakub. 2021. „Szyfr Jana Żdżarowskiego (-1551) Na Tle Metod Kryptograficznych używanych W Polsce Pierwszej połowy XVI W.”. Biblioteka, nr 25 (34) (grudzień), 29-77. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.3.