Rychlik, Małgorzata. 2022. „Publikowanie Otwarte społeczności Akademickiej Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu”. Biblioteka, nr 25 (34) (kwiecień):233-46. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.12.