Mikołajska, Aleksandra. 2021. „Małgorzata Kisilowska, Biblioteki Publiczne W Kryzysie: Doświadczenie Pierwszego Etapu Pandemii, Warszawa: SBP 2021 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka), S. 276. IS BN 978-83-65741-69-1”. Biblioteka, nr 25 (34) (grudzień), 311-23. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.20.