Wańka, Danuta. 2007. „Bożena Koredczuk, Początki Teorii Bibliologii. Dictionnaire Raisonné De Bibliologie (1802 - 1804) Gabriela Etienne’a Peignota. Analiza I Recepcja, Wrocław 2005”. Biblioteka, nr 11(20) (styczeń), 221-24. https://doi.org/10.14746/b.2007.11.14.