Biniaś-Szkopek, Magdalena, i Aleksandra Losik. 2024. „Czy Historycy śnią O Cyfrowych rękopisach? Platforma Cyfrowa Biblioteki Kórnickiej W Warsztacie Badacza przeszłości”. Biblioteka, nr 27 (36) (marzec):295-312. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.13.