Mellot, Jean-Dominique. 2024. „Badania Nad Historią Bibliotek: Kilka Refleksji Z Perspektywy Francuskiej”. Biblioteka, nr 27 (36) (marzec):119-50. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.6.