Rybarczyk, Agnieszka. 2024. „Zróżnicowanie języka Formy – Wizualno-Werbalny Charakter Kolekcji Liberatura Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej W Poznaniu Na Podstawie Wybranych przykładów”. Biblioteka, nr 27 (36) (marzec):151-75. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.7.