Sadowska, Agnieszka. 2024. „Przestrzeń Komunikacyjna współczesnej Biblioteki: Studia I Szkice Z Teorii I Praktyki, Red. Anita Has-Tokarz, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2022, Ss. 186. ISBN 978-83-227-9634-4”. Biblioteka, nr 27 (36) (marzec):383-88. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.18.