Łopaczyk, Justyna. 2024. „Od Redakcji”. Biblioteka, nr 27 (36) (marzec):7-11. https://doi.org/10.14746/b.2023.27.1.