Skutecki, Jakub. 2016. „Dwie pocztówki Adresowane Do Rudolfa Fockego”. Biblioteka, nr 20(29) (grudzień), 123-32. https://doi.org/10.14746/b.2016.20.8.