Korzo, Margarita A. 2016. „«Elementa Pverilis Institutionis» (Kraków 1692) – Przyczynek Do Historii Elementarzy Polskich”. Biblioteka, nr 20(29) (grudzień):71-80. https://doi.org/10.14746/b.2016.20.5.