Jazdon, A. i Jazdon, A. (2013) „Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan”, Biblioteka, (17(26), s. 103–117. doi: 10.14746/b.2013.17.5.