Kłudkiewicz, K. (2017) „«Czarować chciała tylko powabem umysłu». O formacji intelektualnej Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej na podstawie inwentarza jej księgozbioru”, Biblioteka, (21(30), s. 21–42. doi: 10.14746/b.2017.21.2.