Dąbrowicz, M. (2017) „Coaching – moda czy konieczność? Możliwości zastosowania coachingu w bibliotece”, Biblioteka, (21(30), s. 205–227. doi: 10.14746/b.2017.21.10.