Melentiewa, J. (2017) „Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego)”, Biblioteka, (21(30), s. 251–258. doi: 10.14746/b.2017.21.13.