Wojciechowski, J. (2017) „«Roczniki Biblioteczne», R. LX, 2016, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 410”, Biblioteka, 0(21(30), s. 259-270. doi: 10.14746/b.2017.21.14.