Wojciechowski, J. (2017) „Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników, red. Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 220”, Biblioteka, (21(30), s. 277–286. doi: 10.14746/b.2017.21.16.