Wojciechowski, J. (2017) „LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, red. Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2015, s. 216 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, nr 168)”, Biblioteka, (21(30), s. 293–300. doi: 10.14746/b.2017.21.18.