Nowicki, R. (2012) „Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego «Biblioteka Polska» w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Przyczynek do dziejów wydawnictwa”, Biblioteka, (16(25), s. 167–184. doi: 10.14746/b.2012.16.6.