Joskowski, Z. (2012) „Zasób Flores Oratorii – norbertańskiej silvae rerum przechowywanej w Bibliotece Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie”, Biblioteka, (16(25), s. 299-305. doi: 10.14746/b.2012.16.11.