Dziołak, M. i Borkowicz, S. (2012) „Klaster Bibliotek Bi@lskich próbą poszukiwania płaszczyzn synergii lokalnych bibliotek”, Biblioteka, (16(25), s. 319–336. doi: 10.14746/b.2012.16.13.