Wilgosiewicz-Skutecka, R. (2011) „Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792–1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”, Biblioteka, (15(24), s. 7–22. doi: 10.14746/b.2011.15.1.