Nowak, P. (2011) „Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946–1955)”, Biblioteka, (15(24), s. 161–191. doi: 10.14746/b.2011.15.6.