Dudziak-Kowalska, M. i Janczak, B. (2011) „Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947–1960)”, Biblioteka, (15(24), s. 193–213. doi: 10.14746/b.2011.15.7.