Nowak, P. (2012) „Artur Jazdon, Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego.”, Biblioteka, (16(25), s. 379-383. doi: 10.14746/b.2012.16.16.